Ιωάννης Κουζής

Καθηγητής

Ο Γιάννης Κουζής γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει σπουδές του σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στο Paris-Nanterre στο αντικείμενο του Κοινωνικού Δικαίου. Είναι  Καθηγητής  Εργασιακών Σχέσεων  και Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  του Παντείου Πανεπιστημίου κατά τις περιόδους 2010-14 και 2022-24,ενώ από το 2017 έως το 2021 διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Κατά την περίοδο 2016-2018 ήταν Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Από το 1991 έως το 2015 διετέλεσε υπεύθυνος του τομέα εργασιακών σχέσεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ κατά το  διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 υπήρξε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας. Τα επιστημονικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα ακόλουθα πεδία: Εργασιακές σχέσεις, Απασχόληση, Συνδικαλισμός, Συμμετοχή εργαζομένων, Κοινωνική Πολιτική.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις