Η μετάβαση από τη χρήση στην εξάρτηση. Διαδικασίες και αιτίες εξάρτησης των χρηστών ναρκωτικών ουσιών.