Θεοδοσία Ανθοπούλου

Καθηγήτρια

Η Θεοδοσία Ανθοπούλου είναι καθηγήτρια κοινωνικής γεωγραφίας με έμφαση στον ύπαιθρο χώρο και διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγροτική Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne και αναγορεύτηκε διδάκτορας Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre. Διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από το 1997, ενώ προηγούμενα εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο Ίδρυμα Μεσογειακών και διδάσκουσα στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2017 συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διατελώντας διευθύντρια σπουδών του νέου ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (2017-2020), ενώ διδάσκει και συντονίζει τη ΘΕ ‘’Χωρική ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία’’.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και πολυετής έρευνα πεδίου στρέφονται στη γεωγραφική προσέγγιση του αγροτικού χώρου και των σχέσεων πόλης- υπαίθρου, τη βιώσιμη τοπική/εδαφική ανάπτυξη, τα εναλλακτικά και αλληλέγγυα αγροδιατροφικά δίκτυα, τη συλλογική δράση- βιώσιμη διαχείριση εδαφικών πόρων και συμμετοχικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, το βίωμα της κρίσης στον αγροτικό χώρο (αγροτική ανθεκτικότητα, επιστροφή στη γη, αθέατες μορφές φτώχειας, στρατηγικές των νοικοκυριών).  Έχει συμμετάσχει ως βασική ερευνήτρια ή/και συντονίστρια σε περισσότερα από τριάντα ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ύπαιθρο Χώρο