Θεοδοσία Ανθοπούλου

Καθηγήτρια

Η Θεοδοσία Ανθοπούλου είναι καθηγήτρια κοινωνικής γεωγραφίας με έμφαση στον ύπαιθρο χώρο. Σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγροτική Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Paris 1- Panthéon Sorbonne. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στη Γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Paris Χ- Nanterre. Διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από το 1997, ενώ προηγούμενα εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών και ως διδάσκουσα στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2017 συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διατελώντας Δ/ντρια σπουδών του νέου ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (2017-2020), και παράλληλα διδάσκει και συντονίζει τη ΘΕ ‘’Χωρική ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία’’. Κατά την περίοδο 2014-2022 διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η πολυετής έρευνα πεδίου επικεντρώνονται στην αγροτική αναδιάρθρωση και τις μεταβαλλόμενες σχέσεις πόλης- υπαίθρου, τις χωρικές ανισότητες και αθέατες όψεις φτώχειας και αποστέρησης στις αγροτικές περιοχές, τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμου και τη διατροφική δικαιοσύνη, την τοπική/κοινοτική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των εδαφικών πόρων, την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει ως βασική ερευνήτρια σε περισσότερα από τριάντα ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ύπαιθρο Χώρο