Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική.