Πώς ο κοινωνικός χώρος διαμορφώνει το φθηνό και χαμηλού κύρους εργατικό δυναμικό. Η περίπτωση του οικισμού του στρατοπέδου «Καποτά».