Εναλλακτικά δίκτυα διανομής τροφίμου στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας και της αστικής ανθεκτικότητας. Η περίπτωση του Συνεταιρισμού Γαλατσίου χωρίς μεσάζοντες.