Το πνεύμα της εργασίας στις μη καπιταλιστικές οργανώσεις. Η περίπτωση των φιλανθρωπικών και των συνεργατικών ενώσεων στην Αγγλία του 19ου αιώνα.