Όψεις (αν)ισότητας στο ΕΣΥ: ∆ομική ατέλεια του συστήματος ή απόρροια ατομικών συμπεριφορών;