Η συμβολή των μεταναστών στην μη ερήμωση της υπαίθρου. Η περίπτωση μιας αγροτικής κοινότητας.