Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η σύνδεσή της με την απασχόληση: Το παράδειγμα του κλάδου των τραπεζών.