Η εθελοντική εργασία στους τομείς παροχής υπητεσιών υγείας, η περίπτωση του Νοσοκομείου Μεταξά.