Διερεύνηση του διαστατού της κλίμακας ανθρωπίνων αξιών του Schwartz: Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα του 2002 για την Ελλάδα και τη Σλοβενία