Οι επιπτώσεις των μνημονίων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στον συνδικαλισμό