Κινεζικό πολιτικό σύστημα και δικαιώματα

Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες με το πολιτικό σύστημα και τα κοινωνικά δικαιώματα στην Κίνα, μια χώρα πλανήτη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξανόμενη σημασία. Εξετάζονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών της, η διαμόρφωση και εξέλιξή τους καθώς και των κοινωνικών δικαιωμάτων όπως καταγράφονται στα Συντάγματα, σε διαλεκτική σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα και τις πολιτικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα εξετάζονται:

  1. Το πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα μετά την επανάσταση στην Κίνα: το Σύνταγμα του 1954.
  2. Το πολιτικό σύστημα και κοινωνικές αντιθέσεις στην “πολιτιστική επανάσταση”, το Σύνταγμα του 1975.
  3. Η εξέλιξη του πολιτικού συστήματος: το Σύνταγμα του 1978 και του 1982.
  4. Το πολιτικό σύστημα στη σύγχρονη Κίνα: οι βασικοί πολιτικοί θεσμοί, τα χαρακτηριστικά της πολιτικής εξουσίας, η σχέση της με την οικονομία, το ισχύον Σύνταγμα του 1982/1987/1993/1999/2004/2018. Ο ρόλος και οι τάσεις ανάπτυξης του δικαίου στη σύγχρονη Κίνα, η κατάσταση των ελευθεριών.
  5. Οι κοινωνικές αντιθέσεις και κοινωνικά δικαιώματα στη σύγχρονη Κίνα.
Κωδικός Γραμματείας
510218
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται