Δημήτριος Καλτσώνης

Καθηγητής

Ο ∆ηµήτρης Καλτσώνης γεννήθηκε το 1967 στον Πειραιά. Το 1996 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Αθήνας στο αντικείμενο της κοινωνιολογίας του δικαίου. Σήμερα είναι αν. Καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Γενικού Τμήματος Δικαίου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της Νομικής Αθήνας και σήμερα στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Διευθύνει το σεμινάριο “Κράτος και δίκαιο στον 21ο αιώνα”.

Οι σημαντικότερες εργασίες του:

 • Estado y democracia en el siglo XXI, Μadrid, Munoz y Moya, 2018
 • Ο Φιδέλ Κάστρο για τον Αλιέντε, Τόπος, 2017
 • Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας, ΚΨΜ, 2017
 • Τι είναι το κράτος; Τι δημοκρατία χρειαζόμαστε; Τόπος, 2016
 • Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία, Τόπος, 2014
 • Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση, Τόπος, 2012
 • Το δίληµµα της Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας, Ξιφαράς, 2010
 • ίκαιο - κοινωνία - τάξεις, Σύγχρονη Εποχή, 2005
 • Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική, Σύγχρονη Εποχή, 2002
 • Κράτος και ανενέργεια του νόµου, Αντ. Σάκκουλας, 1998
 • Τo Σύvταγµα στη λεvιvιστική σκέψη, Σύγχρovη Επoχή, 1997

http://kaltsonis.blogspot.com/

Γνωστικό αντικείμενο
Κράτος και Δίκαιο