Όψεις της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να έρθει σε επαφή ο φοιτητής  και η φοιτήτρια με τους συνθήκες και τους όρους βάση των οποίων δημιουργήθηκαν αρχικά οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες οι οποίες στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και αργότερα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την ιστορική εξέλιξη εξετάζονται οι ειδικοί θεσμοί του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Επίσης θα μελετηθούν οι εσωτερικές αντιθέσεις της ενοποιητικής διαδικασίας  τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και σε επίπεδο θεσμών. Τέλος θα δοθεί βάρος στη διαμόρφωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός ως οικονομικής δύναμης και αφετέρου ως παράγοντα  παρέμβασης στα διεθνή δρώμενα. 

Κωδικός Γραμματείας
510471
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται