Φύλο και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην έννοια του φύλου και των έμφυλων σχέσεων ιεραρχίας, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έμφυλη διάσταση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας με την οπτική του φύλου και διερευνάται ο τρόπος με τον οποίον τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής επιδρούν διαφορετικά στην καθημερινή ζωή των ανδρών και των γυναικών. Αποτιμώνται κριτικά οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που αφορούν στην οικογένεια, την μισθωτή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, την μετανάστευση, την οργάνωση της φροντίδας των εξαρτημένων ατόμων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Κωδικός Γραμματείας
510037
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται