Συνδικάτα και συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της έννοιας των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλιστικού φαινομένου με τους όρους που αυτό εκδηλώνεται στον ελληνικό χώρο με τις συνακόλουθες διαστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ιστορική και σύγχρονη πορεία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, ο ρόλος και η λειτουργία της συλλογικής διαπραγμάτευσης, της συλλογικής σύμβασης εργασίας και της απεργίας.

Κωδικός Γραμματείας
510095
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται