Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και στις συνέπειες του εν λόγω φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η αμφισβήτηση του προτύπου εργασίας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά στην Ευρώπη, οι παράγοντες που τη δημιουργούν, το περιεχόμενο της ευελιξίας της εργασίας ως κυρίαρχης νέας τάσης προς την κατεύθυνση ενός νέου και ευέλικτου εργασιακού προτύπου, οι κοινωνικές συνέπειες που συνεπάγεται η εξέλιξη αυτή παράλληλα με την όλη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας στον διεθνή ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Κωδικός Γραμματείας
510453
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται