Πρόσφυγες στον 20ο και 21ο αιώνα

Στο μάθημα θα εξεταστεί η πορεία του προσφυγικού ζητήματος από την εμφάνιση την περίοδο του Μεσοπολέμου της έννοιας του πρόσφυγα και των πρώτων πληθυσμών που ορίζονται ως προσφυγικοί, τη δημιουργία της νομικής κατηγορίας (καθεστώς) του πρόσφυγα το 1951, και μέχρι τις μέρες μας. Η διαμόρφωση του φαινομένου θα τοποθετηθεί και θα αναλυθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων, όπως η συγκρότηση των εθνικών κρατών, οι εμφύλιοι πόλεμοι, η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου, οι εθνικοαπελευθερωτικοί/ αντιαποικιοκρατικοί αγώνες, τα δικτατορικά καθεστώτα, οι πρόσφατες ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές επεμβάσεις σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα προσφυγικών πληθυσμών και θα ιδωθεί τόσο η κίνησή τους όσο και η αντιμετώπισή τους από τη διεθνή κοινότητα και τις χώρες υποδοχής (κράτος, οργανώσεις, πολίτες). Παράλληλα, θα εξεταστούν οι διεθνείς συμβάσεις και οι εκάστοτε κρατικές πολιτικές απέναντι στους πρόσφυγες, με έμφαση στις ιδεολογικές και πολιτικές χρήσεις, στις αλλαγές της προσέγγισης και της επίσημης «διαχείρισης» του προσφυγικού και των προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια.

Κωδικός Γραμματείας
510447
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται