Αγγελική Αθανασοπούλου

ΕΔΙΠ

Η Αγγελική Αθανασοπούλου διδάσκει ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 αναγορεύθηκε διδάκτορας στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εργαστεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ), της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΕΚ, όπως και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν: συλλογικές ταυτότητες, οικογενειακές σχέσεις, μεταναστευτικούς πληθυσμούς (εστίαση στην αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα), σύνδεση κοινωνικής τάξης και εκπαίδευσης.

Γνωστικό αντικείμενο
Μετανάστευση και οικογένεια