Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση

Στο Σεμινάριο προσδιορίζουμε και αναλύουμε τις έννοιες της μετανάστευσης, του φύλου και της οικογένειας. Εξετάζουμε τις πρώτες έρευνες για τη μετανάστευση και τη σχεδόν αποκλειστική εστίαση και μελέτη της ανδρικής μετανάστευσης –όταν αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα μελέτης των μεταναστευτικών υποκειμένων– και θα αναδείξουμε τους λόγους που σχετίζονται με αυτή την εστίαση. Προσεγγίζουμε, αντίστοιχα, την απουσία ή «αορατότητα» των γυναικών και των παιδιών, από τις πρώτες μεταναστευτικές έρευνες και τον τρόπο που αρχικά γίνεται αντιληπτή η θέση τους στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα δούμε τη σταδιακή αναγνώριση της συμβολής τους στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής εμπειρίας και του μεταναστευτικού φαινομένου, ως εξίσου κεντρικής με αυτής των ανδρών. Θα εξετάσουμε τις νέες προσεγγίσεις της διεθνικής μετανάστευσης (δεκαετία του 1990), την ανάδειξη του ζητήματος των διεθνικών οικογενειών, των τρόπων διαμόρφωσης των οικιακών ομάδων, των έμφυλων και διαγενεακών ενδοικογενειακών ισορροπιών, δυναμικών και ιεραρχιών στο σύγχρονο μεταναστευτικό πλαίσιο.

Κωδικός Γραμματείας
510452
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται