Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική

  Περιεχόμενο του μαθήματοςΑντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των διακριτών πρακτικών και επιδιώξεων των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό αναλύονται τα  κύρια μεθοδολογικά εργαλεία προκειμένου να αποτιμηθούν και να ταξινομηθούν τα επιμέρους συστήματα, ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι βασικές κατηγοριοποιήσεις των μηχανισμών κοινωνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην εξέλιξή και στη μορφή, τις στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους στον σύγχρονο κόσμο. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της συγκριτικής ανάλυσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής και των πρακτικών της.

 

 

Κωδικός Γραμματείας
510235
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται