Στοχαστικά υποδείγματα για τις κοινωνικές επιστήμες

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη χρήση στοχαστικών υποδειγμάτων για την περιγραφή κοινωνικών διαδικασιών και η εμβάθυνση στην ποιοτική συμπεριφορά σύνθετων κοινωνικών συστημάτων. Στο μάθημα αυτό γίνεται, επίσης, μια εισαγωγή στην κατασκευή και στο χειρισμό υποδειγμάτων που αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για κάθε κοινωνικό επιστήμονα. Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα κατασκευής στοχαστικών υποδειγμάτων, υποδειγμάτων διακριτού χρόνου για την κινητικότητα σε κλειστά και ανοικτά κοινωνικά συστήματα, Μαρκοβιανών πληθυσμιακών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν θα διδαχθεί το ακ. έτος 2019-2020.

Κωδικός Γραμματείας
510143
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται