Δίκαιο, Κοινωνία και Κοινωνική Πολιτική

Τι είναι το δίκαιο. Οι παράγοντες διαμόρφωσης του δικαίου. Η σημασία της οικονομίας στη διαμόρφωση του δικαίου. Κοινωνία και δίκαιο. Το κράτος και το δίκαιο. Η πολιτική και το δίκαιο. Το πρόβλημα της μη εφαρμογής των νόμων. Η πρόσληψη αλλοδαπών νομοθετικών προτύπων. Οι τύποι του δικαίου.

Τι είναι τα κοινωνικά δικαιώματα. Ιστορική εμφάνισή τους. Η σχέση τους με τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Συνταγματικά συστήματα και κοινωνικά δικαιώματα. Διεθνείς οργανισμοί και κοινωνικά δικαιώματα. Το Ελληνικό Σύνταγμα και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας. Το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα στην εργασία. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Τα δικαιώματα για κοινωνική πρόνοια και στέγαση.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510200
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται