Ελληνική Συνταγματική Ιστορία

Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες με τα Συντάγματα και την εξέλιξη των συνταγματικών θεσμών της Ελλάδας από το 1821 μέχρι την αναθεώρηση του 2001. Εξετάζονται το σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Φεραίου, τα Συνταγματικά κείμενα της επανάστασης αλλά ιδίως τα Συντάγματα που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια του βίου του νεοελληνικού κράτους, οι βασικοί πολιτειακοί και πολιτικοί θεσμοί, η οργάνωση των εξουσιών, η εξέλιξη των ατομικών δικαιωμάτων, τα κοινωνικά δικαιώματα, στη διαλεκτική αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα, εσωτερική και διεθνή.

Κωδικός Γραμματείας
510187
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται