Η Οπτική του Φύλου στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Περιεχόμενο του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα βασικά ζητήματα που έθεσαν οι Σπουδές Φύλου σε σχέση µε την έρευνα και διδασκαλία σε διάφορα επιστημονικά πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Στο μάθημα παρουσιάζεται η ανάλυση κοινωνικών φαινομένων με την οπτική του φύλου, όπως αυτή έχει εφαρμοσθεί στην σύγχρονη έρευνα σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, όπως είναι η ιστορία, η αγορά εργασίας, η μετανάστευση, η κοινωνική πολιτική, ο αγροτικός χώρος, η οικογένεια κ.ά..

Κωδικός Γραμματείας
510213
Κατηγορία
Ελεύθερης Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται