Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της εξελικτικής πορείας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα κυρίως μετά την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας. Το μάθημα πραγματεύεται το νέο πλαίσιο διαμόρφωσης του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που προήλθε από τα μνημόνια συνεργασίας της χώρα και διαμόρφωσαν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), σύμφωνα με τους δανειστές. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι σημαντικότερες νομοθετικές εξελίξεις, οι  επιπτώσεις που επέφεραν  στο ΣΚΑ καθώς επίσης και κατά πόσο συντελούν στη βιωσιμότητα του Συστήματος.

Κωδικός Γραμματείας
510456
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται