Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020