ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περιγραφή

Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που απασχολεί τους κοινωνικούς επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία το φαινόμενο αυτό εξετάζεται από ιστορική, κοινωνιολογική και νομική σκοπιά. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στην ιστορική και κοινωνική προσέγγιση της παιδικής και νεανικής ηλικίας και του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας. Μελετώνται οι παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση μιας τέτοιας συμπεριφοράς, όπως και στις συνηθέστερες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων στην Ελλάδα. Στο νομικό μέρος, εξετάζονται το σύστημα δικαιοσύνης και η ποινική αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη. Συγκεκριμένα, γίνεται εστίαση στην ιστορική εξέλιξη της ποινικής αντιμετώπισης των ανήλικων στη χώρα μας αλλά και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στον ποινικό σωφρονισμό και τα είδη του. Μέσα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου αλλά και από το νομικό πλαίσιο επιχειρείται να διεξαχθούν κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον νεαρό παραβάτη ιστορικά αλλά και στον 21ο αιώνα τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα μας.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2020 - 2021