ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.): ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΧΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Περιγραφή

Βρείτε εδώ την πτυχιακή εργασία.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2017 - 2018