Αρετή Μαυρομμάτη - Λαγάνη

Υποψήφια Διδάκτωρ

 Η Αρετή Μαυρομμάτη – Λαγάνη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διάστημα 2018 - 2020 συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της καταπιάστηκε με θέματα που αφορούν τις πολιτικές ισότητας των φύλων και τις εργασιακές πολιτικές.  Η διπλωματική εργασία που εκπόνησε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της αφορά τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος και την επιρροή που αυτό ασκεί σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. για την υιοθέτηση πολιτικών που αφορούν την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η ίδια συνεχίζει την έρευνα σε σχέση με τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος και τις πολιτικές αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε επίπεδο διδακτορικού, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Η Αρετή Μαυρομμάτη - Λαγάνη είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2020, και συμμετέχει σε μικρότερες φεμινιστικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γνωστικό αντικείμενο
Φύλο, Κοινωνική Πολιτική και Φεμινιστικά Κινήματα