ΚΟΜΒΟΣ Κ.ΑΛ.Ο ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ- ΚΑΛΟΤροφΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Κόμβου Κ.ΑΛ.Ο (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) για τη διατροφική κυριαρχία και αειφορία (ΚΑΛΟΤροφΑ) με έδρα το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Παν/μίου. Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών σχολείων και ενηλίκων καταναλωτών-πολιτών γύρω από ζητήματα διατροφικών αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών ηθικής παραγωγής και κατανάλωσης σύμφωνα με τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο και της αειφορίας, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία - Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης" του ΕΛΙΔΕΚ, στη Θεματική 3: Κόμβοι Κυκλικής & Κοινωνικής Οικονομίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το  1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής (Υπ.Παιδείας), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το DOCK-Συνεργαστικός Χώρος Κ.ΑΛ.Ο.  (Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κεντρικός Τομέας Αθηνών).

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι:  Δρ. Σ.Νικολαϊδου (μεταδ. Ερευνήτρια, Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο), Δρ. Χ.Κούκη (μεταδ.ερευνήτρια, Newcastle University) , Δρ. Δ.Πέττας (μεταδ.ερευνητής ΤΟΠΑ- Πάντειο Παν/μιο)

Budget
99954 €
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2021
Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Μάιος 2023