Στεγαστική Πολιτική 51M218

 

Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη των στεγαστικών προβλημάτων και των παρεμβάσεων της στεγαστικής πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση προσφέρεται στους τρόπους άμβλυνσης των στεγαστικών ανισοτήτων και αντιμετώπισης του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες). Οι κύριες θεματικές που αναπτύσσονται αφορούν θεωρητικές, συγκριτικές και ερευνητικές διαστάσεις της Στεγαστικής Πολιτικής. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ανάλυση της μεθοδολογίας για την έρευνα των στεγαστικών ζητημάτων. Ενδεικτικά, μελετώνται η θεωρητική σχέση της στέγης με την κοινωνική πολιτική, τα κυριότερα αίτια εκδήλωσης των στεγαστικών προβλημάτων, οι βασικότερες υπηρεσίες και δομές στέγασης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα της περίοδο της οικονομικής και πανδημικής κρίσης.

Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτή εργασία 

Κωδικός Γραμματείας
51M218
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται