Νίκος Κουραχάνης

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Στέγασης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην έννοια της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη και σε πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της Κρίσης (2017, Τόπος), Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης (2017, Παπαζήση), Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων (2019, Τόπος), Κατοικία και Κοινωνία (Επιμ., 2019, Διόνικος), Citizenship and Social Policy (2020, Palgrave Macmillan), Κοινωνική Πολιτική, Αυταρχικός Νεοφιλελευθερισμός και Πανδημία (Επιμ., 2021, Τόπος). Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά. Έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με ποικίλους ευρωπαϊκούς και εγχώριους ερευνητικούς φορείς. Την περίοδο 2014-18 διετέλεσε Γραμματέας του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική και Στέγαση

Μεταπτυχιακά μαθήματα