Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των αιτιών και των παραγόντων που διαμορφώνουν τις πολιτικές απασχόλησης και την εξέλιξη των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο. Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις με την εξέλιξη του φορντικού εργασιακού προτύπου στο νέο και ευέλικτο πρότυπο εργασίας. Η εμβάθυνση στην ανάλυση των κοινωνικών συνεπειών που απορρέουν από τις σύγχρονες πολιτικές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων. Η κατανόηση του βάθους των αλλαγών στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης υπό των καθεστώς των μνημονίων και υπό το βάρος της πανδημίας.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51Μ223
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται