Η Καταπολέμηση της Φτώχειας κατά τη Περίοδο της Κρίσης σε Τοπικό Επίπεδο-Η Περίπτωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Απόρων (ΤΕΒΑ)

Μαρία Κεχαγιά
Περιγραφή

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός προσεγγίζονται συνήθως ως έννοιες συνυφασμένες,  συνδεδεμένες μεταξύ τους, με άρρηκτο τρόπο, αναφορικά με τη θεώρησή τους, ως κοινωνικά φαινόμενα. Η οικονομική κρίση μετά το 2008 και έπειτα, την οποία βίωσε και η Ελλάδα ως κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών διαβίωσης, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Στο πλαίσιο ανάλυσης των παραπάνω και του σχεδιασμού πολιτικών κοινωνικής προστασίας των πολιτών κρατών –μελών, η ΕΕ προέβη μέσω και της στήριξης σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε μέτρα ανακούφισης και έκτακτης ενίσχυσης των απόρων (ακραία φτώχεια), με σκοπό τη καταπολέμηση της φτώχειας και τη διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα από τα προγράμματα που εντάσσονται στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD).Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΕΠ ΕΒΥΣ για το ΤΕΒΑ και υλοποιείται από το 2014 έως σήμερα. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο, να συμβάλλει στη κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Εστιάζοντας στη περιγραφή, ανάλυση και αποτίμηση του προγράμματος, (βάσει εκθέσεων), στόχος της εργασίας είναι η εμβάθυνση αναφορικά με το σκοπό υλοποίησής του, τους ωφελούμενους, τις δράσεις (πυλώνες Επιχειρησιακού Προγράμματος: διανομές –συνοδευτικά μέτρα), σε συνάρτηση με το σχεδιασμό και τον τρόπο εφαρμογής και οργάνωσής του, από τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμοι κ.α.) ως εμπλεκόμενοι φορείς έχοντας ολοκληρώσει τη πρώτη φάση υλοποίησής του έργου, δίνουν τη δυνατότητα, μέσω καταγραφής των απόψεων, των Υπεύθυνων Υλοποίησης Έργου, να διερευνηθεί ο τρόπος εφαρμογής και λειτουργικότητάς του σε σχέση με το βασικό στόχο επίτευξης του προγράμματος. Η ποιοτική διερεύνηση μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων (ποιοτικές συνεντεύξεις), οδηγεί στην αποτίμηση των δυσκολιών και των εμποδίων, που προκύπτουν τόσο από το σχεδιασμό του προγράμματος, όσο και από τον τρόπο υλοποίησής του, καθώς και στην ανάδειξη προτάσεων βελτίωσής του, στο πλαίσιο της επαναξιολόγησής και του επαναπροσδιορισμού του σε εθνικό επίπεδο.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020