Κολίγα γιος του παππού μου ο πατέρας: Εξετάζοντας τη διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα υπό το πρίσμα των Ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας

Τσινασλανίδου Παρασκευή
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση του άμεσου εκπαιδευτικού οικογενειακού περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των ατόμων θέτοντας στο επίκεντρο την σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διακριτών ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αντλούνται πρωτογενή δεδομένα από τους Γύρους 1-8 της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας για 24 χώρες και υπολογίζονται ο ανοδικός δείκτης κινητικότητας και οι δείκτες κινητικότητας του Bartholomew και των Prais- Shorrocks. Βασικά ευρήματα της εργασίας αποτελούν η υψηλή διαγενεακή εκπαιδευτική κινητικότητα των σοσιαλδημοκρατικών κοινωνικών κρατών και η εξαιρετικά χαμηλή κινητικότητα των νότιο-ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2018 - 2019