Η μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας με δεδομένα από την ευρωπαϊκή πιλοτική έρευνα Eurograduate

Δημητριάδου Μαρία
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία διερευνά την μετάβαση των πτυχιούχων των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων στην αγορά εργασίας, αντλώντας δεδομένα από την ευρωπαϊκή έρευνα αποφοίτων «Eurograduate» που διενεργήθηκε πιλοτικά το φθινόπωρο του 2018 για οχτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη δύο διαφορετικές σειρές αποφοίτων (κοορτές), η εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων ένα και πέντε έτη μετά την απόκτηση του τίτλου τους, όπως επίσης και της μεταβατικής διαδρομής που ακολούθησαν στην πορεία τους προς την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτό που πλήθος μελετών έχει επίσης αναδείξει: οι πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες ως προς την σταθεροποίηση τους στην αγορά εργασίας, διαγράφοντας μεταβατικές διαδρομές που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και επισφάλεια. 

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2018 - 2019