Συσχετισμοί κρατικών πρεμβάσεων και Μ.Κ.Ο. στην Κοινωνική Πολιτική: Το παράδειγμα των άστεγων.