Η εγκατάσταση των προσφύγων του 1922 στη Νέα Ιωνία και οι απαρχές της εκβιομηχάνησης. Το ζήτημα του νερού.