Διαστάσεις της γονιμότητας σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης