Χρήστος Μπάγκαβος

Καθηγητής

Ο Χρήστος Μπάγκαβος είναι δημογράφος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με σπουδές στο Α.Π.Θ., τη Σορβόννη και το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού. Έχει διατελέσει σύμβουλος εμπειρογνώμονας σε θέματα δημογραφίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Κατάσταση, τη Δημογραφία και την Οικογένεια. Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και τα ζητήματα πολιτικής που άπτονται των δημογραφικών αλλαγών, στη μετανάστευση, στη γονιμότητα και τα δημογραφικά της οικογένειας, στη δημογραφική γήρανση, καθώς και στα ζητήματα θνησιμότητας και κατάστασης υγείας.

Γνωστικό αντικείμενο
Δημογραφία με έμφαση στην Κοινωνική και Συγκριτική Δημογραφία