Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση της κοινωνιολογικής σκέψης και της κοινωνικής πολιτικής γύρω από τη Μετανάστευση, την κοινωνική στρωμάτωση και επαγγελματική κινητικότητα των μεταναστών. Το πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύει τις μακρο-προσεγγίσεις της Νεοκλασικής και Μαρξιστικής προσέγγισης και τις προσεγγίσεις της Βεμπεριανής σκέψης και της οικολογικής παράδοσης της Σχολής του Σικάγο. Για την εξέταση των παραπάνω, το μάθημα εστιάζει την προσοχή του στα παραδείγματα της περιόδου της βιομηχανικής επανάστασης (1750-), των Gastarbeiter εργατών και των πλανόδιων εργατών. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία και στις μεθόδους έρευνας της μετανάστευσης. Eξετάζονται διεξοδικά oι έννοιες και οι διαδικασίες ανομίας, αλλοτρίωσης, κοινωνικού αποκλεισμού και των ομάδων αναφοράς στη μελέτη της μετανάστευσης καθώς και τα εργαλεία έρευνας. Στο τρίτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών. Οι συνδέσεις μεταξύ μεταναστευτικών πολιτικών και κοινωνικών πολιτικών αποτελούν το κύριο θέμα ανάλυσης αποσκοπώντας στην κατανόηση του προβλήματος της μετανάστευσης και στην παρούσα αδυναμία διαχείρισης των ανθρώπινων ροών.

Κωδικός Γραμματείας
510020
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται