Αστική Γεωγραφία

Σκοπός μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αστικής γεωγραφίας, η μελέτη του αστικού φαινομένου και της διαδικασίας αστικοποίησης, η ανάλυση της δομής και λειτουργίας της πόλης. Διερευνάται η συγκρότηση και εξέλιξη της βιομηχανικής πόλης, η μεταμοντέρνα αστικοποίηση και ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τέλος, το μάθημα προσεγγίζει διεξοδικά διαδικασίες και φαινόμενα αστικοποίησης στην Ελλάδα.

Βασικοί άξονες της διδακτέας ύλης είναι:

Εισαγωγή στην αστική γεωγραφία: Η μελέτη του αστικού φαινομένου, της διαδικασίας αστικοποίησης και της οργάνωσης της πόλης. Η ανάδυση της βιομηχανικής πόλης, εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, τύποι πόλεων στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, φάσεις αστικής ανάπτυξης. Κοινωνικές θεωρίες για τον αστικό χώρο: Η οικολογική προσέγγιση της Σχολής του Σικάγου. Κρίση αποβιομηχάνισης, αστική αλλαγή και ανάδυση της μεταβιομηχανικής πόλης. Νέες αστικές οικονομίες: η ανάπτυξη της οικονομίας των υπηρεσιών, πολιτιστικές βιομηχανίες, αστικές αναπλάσεις και εξευγενισμός των κέντρων των πόλεων, κοινωνική διαίρεση του χώρου, ανισότητες και αποκλεισμοί στις εσωτερικές περιοχές της πόλης. Η αστικοποίηση στον ελληνικό χώρο: μεταναστευτικές κινήσεις και ορόσημα αστικοποίησης τον 20ο αι., ανάπτυξη και εξέλιξη της μητροπολιτικής περιφέρειας της Αθήνας. Προσεγγίσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Κωδικός Γραμματείας
510124
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται