Μετασχηματισμοί της κοινωνικής προστασίας στον σύγχρονο κόσμο

Αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος είναι η μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και των πρόσφατων εξελίξεων της κοινωνικής πολιτικής και των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας. Εξετάζονται οι μεταβολές που συντελούνται στο περιεχόμενο και τις στοχεύσεις της κοινωνικής πολιτικής ενώ αναλ ύονται οι εναλλακτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων. Διερευνώνται πρότυπα και παραδείγματα σχημάτων συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εξετάζεται η συμβολή τους στην κοινωνική προστασία και την κοινωνική ασφάλεια. Επίκεντρο της μελέτης είναι η ανάδειξη των νέων παραδειγμάτων της κοινωνικής πολιτικής και η ανάλυση των δυνατοτήτων και των ορίων τους. 

Κωδικός Γραμματείας
510451
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται