Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια των εργασιακών σχέσεων, στην εξέταση του φαινομένου της εργασίας στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερη έμφαση δίδεται στη σχέση του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής πολιτικής, και στην ανάλυση του περιεχομένου των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σχέση της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510183
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται