Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζεται η προσέγγιση του E. Durkheim, η δομολειτουργική θεώρηση και η προσέγγιση του T. Parsons. Παρουσιάζεται η μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες της άμεσης αναπαραγωγής μέσω των έργων των S. Bowles & H. Gintis, P. Bourdieu & J.C. Passeron και B. Bernstein. Παρουσιάζεται η μαρξιστική ανάλυση της εκπαίδευσης και οι θεωρίες περί αντίστασης, σχετικής αυτονομίας και βολονταρισμού μέσω των έργων των M. Apple, H. Giroux και P. Willis. Παρουσιάζεται η βεμπεριανή θεώρηση της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνίας μέσω των έργων των M. Archer, R. Collins και R. Turner. Τέλος, προσεγγίζεται η σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με την κοινωνική πολιτική και διερευνάται η επίτευξη του στόχου της «ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών» υπό το πρίσμα των διαφορετικών κοινωνιολογικών θεωρήσεων.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510184
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται