Κίνα: Πολιτικό – οικονομικό σύστημα και η εξωτερική πολιτική

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Περιγραφή

Σκοπός: Η παρουσίαση του πολιτικό-οικονομικού συστήματος και της ανόδου της Κίνας και του ανταγωνισμού της με τις ΗΠΑ στην διεθνή πολιτική με στόχο την παγκόσμια ηγεμονία μέσω της πολιτικής φιλοσοφίας της Κίνας «της ειρηνικής ανόδου» και μέσω της οικονομικής αναδιαμόρφωσής και ανάπτυξής της και την σταδιακή αναβάθμιση της θέσης της στην διεθνή πολιτική , ακολουθώντας τη δική της πολιτική φιλοσοφία στην εξωτερική πολιτική.

Μέθοδος: Παρουσίαση του πολιτικού συστήματος της Κίνας από την άνοδο του Ντενγκ Σιάο Πινγκ και ύστερα καθώς και το άλμα προς τα εμπρός με την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Ύστερα εκτενής ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας και οι σχέσεις της με βασικούς δρώντες της περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ασίας καθώς και με δρώντες παγκόσμιες εμβέλειας. Τέλος ανάλυση βάσει τριών θεωριών της θέσης της Κίνας στην διεθνή πολιτική.

Αποτελέσματα: Η Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει πολλά άλματα προς τα εμπρός σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά, στρατιωτικά) και η άνοδος της στην παγκόσμια ηγεμονία είναι ορατή στο προσεχές μέλλον. Η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την παγκόσμια ηγεμονία είναι δεδομένη και αυτό θα συμβεί όταν η Κίνα αποκτήσει στρατιωτική δύναμη εφάμιλλη των ΗΠΑ. Το ερώτημα που τίθεται αν η αλλαγή της σκυτάλης γίνει με γνώμονα την πολιτική φιλοσοφία της ειρηνικής ανόδου της Κίνας ή οι αντικειμενικοί σκοποί θα επιτευχθούν μέσω μιας ευρείας σύγκρουσης.

Συμπέρασμα: Η Κίνα με την πολιτική της ειρηνικής ανόδου ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι προκειμένου να φτάσει , ή και να ξεπεράσει, στο να γίνει μία παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη. Οι φιλοσοφίες των δύο μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων είναι διαφορετικές και ένας «ψυχρός πόλεμος» είναι προ πυλών, όπως φαίνεται από την πολιτική των δύο υπερδυνάμεων στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων.

Επιβλέπων/ουσα
Μέλη τριμελούς επιτροπής
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020