Η ανάλυση της μισθωτής σχέσης με βάση τη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας.

Παναγιώτης-Νικόλαος Τζαβάρας
Περιγραφή

Η ανταλλαγή ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία, μέσα από τη μορφή της μισθωτής σχέσης, εκλαμβάνεται ως το αποτέλεσμα δύο μετατροπών: της μετατροπής του χρήματος σε κεφάλαιο και της μετατροπής της αξίας της εργασιακής δύναμης σε εργατικό μισθό. Ενώ στην κλασική πολιτική οικονομία, η μισθωτή σχέση απεικονιζόταν ως μία σχέση ισότητας και ελευθερίας, στη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας η μισθωτή σχέση εμφανίζεται ως σχέση εξάρτησης και μισθωτής δουλείας. Ως μία ανεστραμμένη μορφή, η οποία απορρέει από τις χωριστικές παραγωγικές σχέσεις εκμετάλλευσης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου της παραγωγής.

Επιβλέπων/ουσα
Ακαδημαϊκό Έτος
2019 - 2020